வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

Menu

தொடர்புகளுக்கு

ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்
குமாரபுரம், முள்ளியவளை,  இலங்கை

தொலைபேசி:+94777313851
மின்னஞ்சல்: kumarapuramkovil@gmail.com
தொடர்புகளுக்கு
குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்