வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

Menu

அமைவிடம்

ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

குமாரபுரம்,  முள்ளியவளை ,  இலங்கை


Kumarapuram Shree Sithra VelayutharTemple

Kumarapuram, Mulliyawalai, Sri Lanka

குமாரபுரம்

ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்ரவேலாயுத ஆலயம் இலங்கையின் வடக்கே முல்லைத்தீவு மாவட்டம்  தண்ணீரூற்றுப் பகுதியில் குமாரபுரம் என்ற சிற்றூரில் அமைந்துள்ள ஒரு முருகன் கோவில் ஆகும்.
குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்