வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

வரலாற்று புகழ்மிக்க குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்

Menu

செய்திகள்

11 Mar 2021
11 Mar 2021
11 Mar 2021
11 Mar 2021
11 Mar 2021
11 Mar 2021
2 Mar 2021

கண்ணீர் அஞ்சலி - அமரர் கந்தசாமி சத்தியநாதன்

குமாரபுரம் ஶ்ரீ சித்தர வேலாயுதர் ஆலய நிர்வாக சபை உறுப்பினர் அமரர் கந்தசாமி சத்தியநாதன் அவர்களின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவிப்பதோடு அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிராத்திக்கிறோம்.


குமாரபுரம் ஶ்ரீ சித்திர வேலாயுதர்

ஆலய பரிபாலன சபையினர்

2 Mar 2021
1 - 2 - 3 - 4
குமாரபுரம் ஸ்ரீ சித்திர வேலாயுதர் ஆலயம்